วัตถุประสงค์ของสมาคมเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศิษย์เก่าคณาจารย์และศิษย์ปัจจุบันเพื่อให้โรงเรียนของเราเจริญก้าวหน้า ยั่งยืน อยู่ในใจพวกเราตลอดไป

จุดประสงค์และกิจกรรมหลักของสมาคมก็คือ ส่งเสริมความสามัคคี ให้การสนับสนุนการศึกษา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อโรงเรียน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนแรงกาย แรงใจ จากเพื่อน ๆ สมาชิกและศิษย์เก่าชาวลูกนิตย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะงานสนับสนุนโรงเรียน โดยมิได้หวังผลตอบแทน หากจะได้ก็คือความเมตตาของโรงเรียน คณะครู อาจารย์ ที่ได้เล็งเห็น ถึงความสามัคคี ศิษย์เก่าหลายต่อหลายรุ่น ความตั้งใจจริงในความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา บรรดาศิษย์เก่าหลายต่อหลายรุ่นที่เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อสมาคมเพื่อให้โรงเรียนอันเป็นแหล่ง ประสิทธิประสาทวิชาเป็นแหล่งรวมความรัก ความทรงจำมากมายที่พวกเรามิอาจลืมได้

ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้สมาชิกและศิษย์เก่าทุกคนได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงและ การทำงานของสมาคมเพื่อไม่ให้อคติใด ๆ เข้ามาบดบังความรัก ความสัมพันธ์ที่มีต่อโรงเรียน ครู อาจารย์ เพื่อนศิษย์เก่า และสมาคมของพวกเราซึ่งเป็นเหตุให้ความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจ ต้องมลายหายไป หากเราทุกคนต้องการสร้างความเป็น ท่าเรือนิตยานุกูล เลือดขาว-แดง ของชาวลูกนิตย์ต้องช่วยกันเสริมสร้างโรงเรียนของเราให้แข็งกร่ง ทนทานต่อกาลเวลาและ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัฒน์ที่กว้างขวางขึ้น ครูบาอาจารย์ใหม่ ๆ ที่เราไม่รู้จัก เด็กนักเรียนรุ่นน้องและรุ่นหลังที่เราไม่เคยเห็น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่จะยังคงอยู่กับพวกเราศิษย์เก่าทุกคนตลอดไปก็คือ ความรัก ความทรงจำ ความผูกพันธ์ ที่มีต่อโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ท่าเรือ"นิตยานุกูล" เป็นที่รวมความรัก รวมน้ำใจของพวกเราชาวลูกนิตย์ตลอดไปแกลเลอรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/tharuanitt/domains/tharuanittaya-alumni.com/public_html/inc/feature_1.php on line 68 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/tharuanitt/domains/tharuanittaya-alumni.com/public_html/inc/feature_1.php on line 68

HACKED BY LOARD MAHDI


HACKED BY LOARD MAHDI


HACKED BY LOARD MAHDI


HACKED BY LOARD MAHDI


HACKED BY LOARD MAHDI


HACKED BY LOARD MAHDI


HACKED BY LOARD MAHDI


HACKED BY LOARD MAHDI


พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2560


ขอเชิญร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560


เชิญชวนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา


พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2016


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559


ร่วมไว้อาลัยแด่คุณครูผู้จากไป


วารสารสมาคมฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5


ขอแสดงความยินดีกับนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง


ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมรดน้ำขอพรคุณครูอาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2558


สุดยอดจอมยุทธ์การตลาด


ทัวร์ลูกนิตย์ พิชิตลาวใต้ 11-15 พ.ย. 2557


ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมรดน้ำขอพรคุณครูอาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2557


เรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี2557


วารสารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล 2556


ผลการดำเนินงานของสมาคม ปี 55-56 (ต้นปี)


ขอเชิญรดน้ำขอพรครูในวันสงกรานต์ 2556


ทัวร์สิบสองปันนา


โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ท่านละ 5600 บาท


พิธีรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์


กตัญญูพาครูไหว้พระ ปี 2555 โดย กองทุนครูอาวุโส รร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล”


เว็บไซต์แนะนำ


ใบสมัครสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือนิตยา


แฟนเพจสมาคมศิษย์เก่าท่าเรือนิตยานุกูล


ขอเชิญศิษย์เก่าลูกนิตย์ทุกท่านเข้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ารร.ท่าเรือ"นิตยานุกูล"เพี่อรับทราบข่าวสาร การทำกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม


กำหนดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554


สนับสนุนแผนงานโครงการโรงเรียนท่าเรือ” นิตยานุกูล”


รับเงินทอดกฐินวัดโบสถ์


จัดทำวารสารสมาคมศิษย์เก่าฯ


ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ตลอดปี 2553
ชื่อ-สกุล : พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
อายุ : 56 ปี
ตำแหน่ง : ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อายุราชการ : 43 ปี (1 มิ.ย. 2517 - ปัจจุบัน) ระดับ ส.7 ชั้น 13.5

ประวัติรับราชการ
1 ต.ค. 2557 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
10 เม.ย. 2521 รอง สวส.สน.พระโขนง
16 ธ.ค. 2540 รอง ผบก.อก.สตม.
11 ต.ค. 2551 ผู้ช่วย ผบ.ตร.

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/tharuanitt/domains/tharuanittaya-alumni.com/public_html/inc/feature_2.php on line 22 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/tharuanitt/domains/tharuanittaya-alumni.com/public_html/inc/feature_2.php on line 22 Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/tharuanitt/domains/tharuanittaya-alumni.com/public_html/inc/feature_2.php on line 30 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/tharuanitt/domains/tharuanittaya-alumni.com/public_html/inc/feature_2.php on line 30

ค้นหาเฉพาะเว็บไซต์นี้